Pesu

Ma näen tuulise ilmaga nööril kuivavaid vastpestud linu. Nad on valged, tuules kerged ning looklevad. Samal ajal kui ma riputan järgmisi kuivama, vilksab linade vahelt kauguses paistev meri. Meri, mida ma armastan. Kogu oma hingest armastan. Linade vahelt vilksavad mäed, mille kohaloluga olen ma harjunud. Linade vahelt vilksab päike, keda olen tundma õppinud viimaste aastatega. [...]

Kool algas!

Kool on siis kaks päeva juba toimunud ning lapsed käivad hea meelega! Koolist tuleb tihti e-kirju, kord seoses parkimise ja laste toomise/viimisega, siis viiruse ja tervisenõuetega. Sinna juurde veel erinevate kontode kasutajanimed ja paroolid ja huviringide teemalised meeldetuletused. Päris palju infot ja asjade meeldejätmist, loogilise tegevuskava välja mõtlemist ja natuke põnevust ka! Küprosel oli meil [...]